บทที่ 3 การขึ้นบรรทัดใหม่ การย่อหน้าและการขีดเส้นคั่น

อ่าน  1578 ครั้ง

การขึ้นบรรทัดใหม่

ในการขึ้นบรรทัดใหม่นั้น เราใช้คำสั่ง <BR> ในบริเวณตำแหน่งที่ต้องการเลื่อนบรรทัด

ตัวอย่าง

Source View
<!- - สะสมทีละน้อย สะสมบ่อยๆก็เต็ม - ->
<html>
<head><title>Line break</title></head>
<body bgColor=#FFFFCC text="#000000">
ฉันรู้ว่าเธอก็อาจรำคาญ เวลาที่เจอฉัน ก็คอยแต่แกล้งเธอ<br>
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยชอบใจ ที่ทำแต่ปัญหา ให้โกรธอยู่เสมอ<br>
เห็นเฉยๆกับฉัน ทำเย็นชาอย่างนั้น มันคงจะแปลว่าไม่ต้องการไม่อยากเจอ<br>
ต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลย ถ้าหากว่าเธอต้องกลุ้มใจ .....<br>
</body>
</html>
ฉันรู้ว่าเธอก็อาจรำคาญ เวลาที่เจอฉัน ก็คอยแต่แกล้งเธอ
ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยชอบใจ ที่ทำแต่ปัญหา ให้โกรธอยู่เสมอ
เห็นเฉยๆกับฉัน ทำเย็นชาอย่างนั้น มันคงจะแปลว่าไม่ต้องการไม่อยากเจอ
ต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลย ถ้าหากว่าเธอต้องกลุ้มใจ .....การย่อหน้า

ในการใช้คำสั่ง <BR> นั้นจะเป็นการเลื่อนบรรทัด ใหม่ ข้อความจะอยู่ติดบรรทัดแรก แต่ว่าถ้าเราต้องการขึ้นย่อหน้า (Paragraph) ใหม่หลังจากจบข้อความแล้วจะใช้วิธีพิมพ์บรรทัดเปล่าลงไปไม่ได้ ต้องใช้คำสั่ง
<P>
ซึ่งคำสั่งนี้จะใช้เหมือน <BR> แต่จะเลื่อนให้อีกบรรทัดหนึ่ง

NOTE & TIPS !!
คำสั่ง <BR><BR> จะมีความหมายเหมือน <P>

ตัวอย่าง

Source View
<html>
<head><title>Web Builder</title></head>
<body>
<h3>ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว</h3>
<p>ยิ่งทำ ยิ่งได้
<br><br>ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ
</body>
</html>

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ยิ่งทำ ยิ่งได้

ยิ่งให้ ยิ่งได้รับการใส่เส้นคั่น

ใช้คำสั่ง <HR> คำสั่งนี้นิยมใช้ ในการแบ่งข้อความออกเป็นตอน เรื่อง หรือส่วน เพราะจะทำให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบ

เส้นคั่น<HR>

<HR>


การกำหนดความยาวของเส้นคั่น<HR WIDTH=number | percent>
ในการกำหนดความยาวของเส้นคั่น เราสามารถำหนดได้ 2 รูปแบบ โดยการเพิ่มแอตทริบิวต์ WIDTH เข้าไปในคำสั่ง <HR>
การกำหนดความยาวของเส้นคั่นให้มีขนาดที่แน่นอนนั้นจะเป็นการกำหนดความยาวตามจำนวนจุดของพิกเซลล์บนจอภาพ

<HR WIDTH=30><HR WIDTH=100>


<HR WIDTH=50%>การกำหนดความหนาของเส้นคั่น<HR SIZE=number>
การใช้งานก็เหมือนกับการกำหนดความยาวของเส้นคั่น

<HR SIZE=3><HR SIZE=5>


<HR SIZE=10>

การทำเส้นคั่นแบบทึบ<HR NOSHADE>
เพิ่มAttribute Noshade ในคำสั่ง <HR>

<HR NOSHADE><HR SIZE=10 NOSHADE>


การกำหนดตำแหน่งของเส้นคั่น<HR ALIGN= LEFT | RIGHT | CNETER>
ทำได้โดยการใส่ Attribute ALIGN= LEFT | RIGHT | CNETER

<HR NOSHADE ALIGN=RIGHT width=50%><HR SIZE=10 ALIGN=LEFT width=50%>


<HR SIZE=10 WIDTH=300 ALIGN=CENTER width=50%>บทที่ 4 การแสดงผลแบบรายการ (List)
 
 
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน
 
- ยังไม่มี -
   
ย้อนกลับ หน้าแรก